TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VỀ CỬA CHỐNG CHÁY CỦA GIAHUYDOOR NĂM 2022

Cửa thép chống cháy tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Rate this post

I. Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy về cửa chống cháy
Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy về cửa chống cháy

Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng. Tiêu chuẩn cửa chống cháy cũng nằm trong các Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn này

I.1. Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất về cửa chống cháy

A. Theo quy định về cửa chống cháy

Một số quy định về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho cửa chống cháy
Một số quy định về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho cửa chống cháy
 • Tại mục 5.2 TCVN 6160:1996, giới hạn chịu lửa nhỏ nhất của các bộ phận có tính ngăn cháy được quy định như sau
 • Cửa sổ và cổng ở tường ngăn cháy phải làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 45 phút
 • Vách ngăn cháy phải làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 45 phút
 • Cửa đi, cửa sổ ở vách ngăn cháy; cửa ngăn cháy vào các tầng hầm, mái; cửa lên mái phải làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 40 phút
 • Cửa ở khu buồng thang bộ, phòng kỹ thuật, dưới tầng hầm cũng cần phải là cửa chống cháy. Chúng cần có cơ cấu tự động đóng, đồng thời có thể chịu được lửa 45 phút trở lên
 • Cũng theo quy định, cửa chống cháy đạt giới hạn chịu lửa 60 phút thì có kết cấu không bị phá hủy khi chịu nhiệt độ khoảng 1.000 độ C. Nhiệt độ sẽ được tăng dần và đạt đến ngưỡng tối đa khoảng 1.000 độ C trong thời gian 60 phút
 • Trong khi đó, mặt cửa không tiếp xúc trực tiếp với lửa không được vượt quá ngưỡng 220 độ C

B. Kiểm định cửa chống cháy cho công trình tuân theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn

 • TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy
 • TCVN 2622 Tiêu chuẩn chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
 • QCVN 06:2021 /BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

B.1. Tiêu chuẩn quốc gia TCNV 9383:2012 về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy
Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

TCVN 9383:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 386:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

TCVN 9383:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

Với tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của các loại cửa như cửa đi, cửa chắn, cửa sổ,… được thiết kế để lắp đặt trong các ô cửa nằm trong bộ phận ngăn cách theo phương thẳng đứng có yêu cầu về khả năng chịu lửa. Cụ thể gồm các dạng cửa sau

 • Cửa bản lề và cửa xoay theo trục đứng
 • Cửa trượt theo phương ngang, cửa trượt theo phương đứng, cửa toàn mảng
 • Cửa chắn dạng sắt xếp có 1 lớp vỏ bằng kim loại, không cách nhiệt
 • Cửa trượt có cánh gấp
 • Cửa mở lật
 • Cửa cuốn
 • Có thể áp dụng tiêu chuẩn này để thử nghiệm khả năng chịu lửa của một số loại cửa ra vào dùng cho thang máy

B.2. Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật và an toàn cao hơn quy định của tiêu chuẩn này

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chống cháy (viết tắt là PCCC) khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng

Khi thiết kế nhà và công trình ngoài việc tuân theo các quy định của tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các quy định có liên quan ở các tiêu chuẩn hiện hành khác

Các công trình đặc thù chuyên ngành có yêu cầu PCCC đặc biệt có những quy định PCCC riêng, ví dụ: kho chứa các chất dễ cháy, dễ nổ, kho chứa các hóa chất độc hại. Các công trình trên chỉ áp dụng một số quy định thích hợp của tiêu chuẩn này

Các công trình tạm thời, có thời gian sử dụng không quá 5 năm chỉ áp dụng phần lối thoát nạn và tham khảo các phần khác của tiêu chuẩn này

Cửa chống cháy đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Cửa chống cháy đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

B.3. QCVN 06:2021 /BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn bắt buộc áp dụng việc lựa chọn mức độ chống cháy cho các bộ phận ngăn cháy, trong đó có cửa chống cháy và các bộ phận ngăn cháy khác

Mỗi trường hợp chống cháy cụ thể, chúng ta sẽ áp dụng yêu cầu của các chỉ tiêu khác nhau và được thể hiện qua khả năng chống cháy dựa trên tiêu chí đánh giá xếp hạng chống cháy REI (khả năng chống cháy của một cấu trúc)

Trích dẫn QCVN 06:2021: ” 2.3.2. Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (tính bằng phút) kể từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc một số dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau

 • Mất khả năng chịu lực (khả năng chịu lực được ký hiệu bằng chữ R)
 • Mất tính toàn vẹn (tính toàn vẹn được ký hiệu bằng chữ E)
 • Mất khả năng cách nhiệt (khả năng cách nhiệt được ký hiệu bằng chữ I).”
  Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy REI
  Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy REI

Giới hạn chịu lửa (REI) của kết cấu trong công trình xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (đơn vị tính là phút) được tính từ khi bắt đầu thí nghiệm thử chịu lửa theo chế độ gia nhiệt tiêu chuẩn (Nhiệt độ tăng dần theo thời gian từ 0 độ C cho tới trên 1500 độ C) cho đến khi xuất hiện một hoặc đồng thời các dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện

I.2. Cửa chống cháy đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

Những mẫu cửa chống cháy cần được kiểm định đạt chất lượng về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Những mẫu cửa chống cháy cần được kiểm định đạt chất lượng về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Mức độ chống chịu cháy, cách nhiệt, độ bền vững và khả năng chịu lực là thông số quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm

Thông thường, có rất nhiều mức độ chịu nhiệt và chống cháy khác nhau như 45’, 60’, 70’, 90’, 120’, 150’ và 180’. Nhưng có 3 mức phổ biến nhất là 60 phút, 90 phút và 120 phút

Độ chống cháy này còn dựa vào Quy Chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam, sau đó bản vẽ thiết kế phải được công an PCCC thẩm duyệt. Dựa vào bản vẽ thẩm duyệt mà bạn lựa chọn độ chống cháy cho phù hợp với công trình của mình

Với những công trình không yêu cầu mức độ chống cháy, có thể lựa chọn mức độ chống cháy thấp nhất để giảm chi phí

A. Một số yêu cầu an toàn chung của cửa chống cháy

Cấu tạo cửa chống cháy đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Cấu tạo cửa chống cháy đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Cửa phải đạt yêu cầu cơ bản, dù ở mức độ chịu nhiệt và chống cháy trong khoảng thời gian bao lâu, đều phải dựa trên những yêu cầu chung dưới đây

Cánh cửa sử dụng thép cán nguội 0.8mm-1,2mm, độ dày cánh 50mm – 70mm

Khung bao sử dụng thép cán nóng dày 1,6mm. Độ dày khung 100mm – 110mm

Có khung doorsill bên dưới ngăn khói tràn qua chân cửa

Lõi được gia cố xương thép, chất cách nhiệt MGO hoặc chất chống cháy khác

Gioăng cao su ngăn cách khói, khi đóng cửa sẽ kín khít và nhẹ nhàng êm ái

Tay co thủy lực giúp cửa luôn ở trang thái đóng

Nếu thiếu bất kỳ 1 trong những yếu tố trên, thì cửa sẽ không đạt tiêu chuẩn chống cháy hoặc không đảm bảo tính an toàn trong thiết kế xây dựng

B. Phân loại cửa chống cháy

Phân loại cửa chống cháy theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Phân loại cửa chống cháy theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Tùy vào từng tiêu chí, cửa chống cháy có những cách phân loại khác nhau. Thông thường, người ta sẽ phân loại cửa chống cháy theo chất liệu; số cánh cửa và phân loại theo khu vực

B.1.Cửa chống cháy phân theo chất liệu

Xét theo chất liệu, cửa chống cháy gồm 3 loại chính như sau

Cửa thép vân gỗ

Cửa thép vân gỗ tại Giahuydoor đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Cửa thép vân gỗ tại Giahuydoor đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Sử dụng nguyên liệu chính là thép mạ điện có độ dày từ 0,6 – 1,5mm. Bên ngoài được sơn tĩnh điện và tạo đường vân gỗ giống gỗ tự nhiên

Lõi được làm từ giấy tổ ong hoặc bông thủy tinh. Cửa thép vân gỗ có có thời gian chống cháy khác nhau (60; 90; 120 phút) tùy từng loại

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Cửa thép chống cháy tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Được làm từ thép với độ dày khoảng 0,8 đến 1,5mm. Lõi được làm từ giấy tổ ong hoặc bông thủy tinh chống cháy với khả năng chống cháy 60; 90; 120 phút tùy từng loại

Cửa inox chống cháy

Mẫu cửa chống cháy Giahuydoor đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Mẫu cửa chống cháy Giahuydoor đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Được làm bằng inox tấm có độ dày khoảng 0,8 đến 1,5mm; lõi được làm từ giấy tổ ong hoặc bông thủy tinh chống cháy; có khả năng chống cháy 180 phút

B.2. Cửa chống cháy phân theo số cánh cửa

 • Cửa chống cháy 2 cánh
  Mẫu cửa chống cháy 2 cánh đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
  Mẫu cửa chống cháy 2 cánh đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
 • Cửa chống cháy 1 cánh
  Mẫu cửa chống cháy 1 cánh đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
  Mẫu cửa chống cháy 1 cánh đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

B.3. Cửa chống cháy phân theo khu vực sử dụng

Bao gồm: cửa thoát hiểm, cửa kỹ thuật, phòng rác và cửa căn hộ

Cửa thoát hiểm

Cửa chống cháy dùng làm cửa thoát hiểm đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Cửa chống cháy dùng làm cửa thoát hiểm đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Thường được lắp đặt tại thang bộ chung cư, tòa nhà cao tầng,… kèm theo bảng chỉ dẫn thoát hiểm (Exit). Loại cửa này phải có 2 chiếc tạo thành 1 điểm để tạo thành buồng áp

Loại cửa thoát hiểm thường được đóng nhưng không khóa; không được phép lắp ổ khóa vào cửa thoát hiểm

Cửa kỹ thuật, phòng rác

Cửa thép chống cháy dùng cho phòng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Cửa thép chống cháy dùng cho phòng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Có cấu tạo chống cháy nhưng được phép lắp ổ khóa an toàn

Cửa căn hộ

Dòng cửa gỗ chống cháy dùng làm cửa căn hộ đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Dòng cửa gỗ chống cháy dùng làm cửa căn hộ đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Có cấu tạo giống cửa chống cháy và thường được sơn vân gỗ kèm theo một số phụ kiện phù hợp với chức năng sử dụng

II. Giahuydoor đơn vị cung cấp cửa chống cháy uy tín đạt tiêu chuẩn PCCC

Cửa chống cháy của Giahuydoor được sản xuất trên công nghệ hiện đại, đảm bảo màu sắc bền, đẹp và sang trọng, hoàn toàn không phai màu theo thời gian sử dụng

Cửa chống cháy tại Giahuydoor luôn đạt chứng nhận tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Cửa chống cháy tại Giahuydoor luôn đạt chứng nhận tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Bên cạnh đó cửa chống cháy còn đa dạng về màu sắc, đáp ứng được mọi gu thẩm mỹ của quý khách hiện nay

Tất cả cửa chống cháy của Giahuydoor luôn được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định bởi Cục Cảnh sát PCCC & CNCH trực thuộc bộ công An theo tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 nghiệm thu PCCC, QC 06/2021 và Nghị Định 136/2020/NĐ-CP về quy chuẩn phương tiện PCCC

Gọi ngay Hotline: 0886.500.500 hoặc truy cập Website: giahuydoor.com để biết thêm thông tin chi tiết

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm cũng như đặt mua cửa và nhận báo giá chi tiết. Khách hàng vui lòng liên hệ:
Hotline:
0886.500.500
Hoặc truy cập hệ thống website:
www.
giahuydoor.com – www.saigondoor.vnwww.cuagosaigon.comwww.saigondoor.com.vnwww.famidoor.vn
Fapage: www.facebook.com/saigondoorcuanhuacuagocuachongchay
Maps: Gia Huy Door</span 

 

Hỗ Trợ Online 24/7